Etiket Arşivi: Çocuk Hakları

Anayasanın Çocuk Odaklı da Olması İsteniyor

Çok sayıda sivil toplum örgütünün, baroların, üniversitelerin, hatta aktivistlerin katkılarıylayeni anayasada çocuk haklarının yer alış biçimiyle ilgili bir metin oluşturuldu. Pozitif ayrımcılık gibi çeşitli talepler içeren metinde Türkiye’nin taraf olduğu ve olmadığı düzenlemelerin dikkate alınması isteniyor. Gündem Çocuk Derneği sivil toplum örgütlerinin, dokuz baronun, bağımsız aktivistlerin, akademisyenlerin ve üniversite öğrencilerinin yeni anayasada çocuk haklarıyla ilgili [...]

Continue Reading →

Çocuklara Resimli Anayasa

Yeni anayasada ‘birey olarak görünmek’ isteyen çocuklar, beklentilerini sıraladı. Talepler arasında anlaşılır bir anayasa da var. “Anayasa çocukların anlayabileceği bir dille yazılsın”, “Anayasa bizi korusun”, “Anayasayı anneler yapsın”… Çocuklar yeni anayasada bu kez görünür olmak ve birey olarak algılanmak istiyor. ‘Anayasa ve Çocuk’ raporu hazırlayan Çocuk Vakfı, yeni anayasa için taleplerini dile getirirken yetişkinler karşısında [...]

Continue Reading →

Sesi Duyurulmayanlar Yeni Anayasa Yolunda

Yeni Anayasa Yolunda konferans dizisinin ikincisi, feministlerin, gençlerin, çocukların, Ermenilerin, Çingenelerin, LGBT bireylerin, mültecilerin, hayvan hakları savunucularının ve daha pek çok kesimin sesini yeni anayasada yankılanmasını sağlamak için düzenlendi. Türkiye’nin yeni anayasa yolculuğu ivme kazanarak sürerken, anayasa tartışmaları sürecinde sesi az duyulan toplumsal kesimler ve hak savunucuları İstanbul’da bir araya gelerek, taleplerini bir konferansta kamuoyuyla [...]

Continue Reading →

SHÇEK’teki Çocukları Daha Çok Düşünen Bir Anayasa İstiyorum

Ben burada çok fazla demokrasiden kişilerin özlük haklarından falan bahsetmeyeceğim; zira bunu yapan çok sayıda insan olduğunu görüyorum ve hepsinin de kendine göre haklı gerekçeleri olduğunu düşünerek saygı duyuyorum.Zaten bizsiz anayasa olmaz diyorsak; herkes bu konuda duyarlılık göstererek sürece katkıda bulunmalıdır. Ben uzun süredir okumakta bulunduğum şehirdeki Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu’nda gönüllü olarak görev [...]

Continue Reading →

Çocukların da Haklarını Koruyan Bir Anayasa

Uluslararası Çocuk Merkezi yeni anaysa için önerilerini açıkladı. Önerilerde  yeni yapılacak anayasada çocuğun erişkinden bağımsız bir “hak öznesi” olarak tanımlanması gerektiğinin ve çocukların bu haklardan yararlanmasını sağlayacak özel önlemlerin alınması gerektiğinin altı çiziliyor. Bu bağlamda anayasanın tüm bölümlerinde, çocukları etkileyen tüm konularda,  çocuklar için özel maddelere yer verilmesi ve anayasada çocuk haklarıyla ilgili özel bir [...]

Continue Reading →

Çocuklar Katılmadan Anayasa Yapılamaz

Ankara Çocuk Hakları Platformu hazırladığı yeni anayasa önerisinde çocuklarla ilgili tüm kararların çocukların da içinde olduğu bir süreçle alınması gerektiğinin altını çizerek söze başlıyor.  Platform, çocukların dinlenmesive görüşlerinin ciddiye alınması gerektiğini Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde de bir yükümlülük olarak tanımlandığının altını çiziyor. Yeni anayasa için örgütlü ve örgütsüz tüm bireylerin katılımının [...]

Continue Reading →

Anayasa Çocukların da Anayasasıdır

Türkiye çocuk zirvesi yeni yapılacak anayasaya ilişkin görüşlerini Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na sundu. Metinde öncelikle, Türkiye’de çocukların durumunun kurumsal, sosyal ve mali alanlarda yapılacak çalışmalarla hızlı bir şekilde iyileştirilmesi gerektiğinin altı çiziliyor. Çocukların temel hak ve özgürlüklere sahip vatandaşlar olarak kabul edilmesi gerektiği belirtiliyor ve anayasanın herkes ve hiç kimse ifadesi ile başlayan maddelerinin, Çocuk-Büyük Herkes [...]

Continue Reading →